Επάνω
Αφορά προσωρινά μόνο τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών Θεσσαλονίκης
Αναζητήστε εδώ την έκδοση της άδειας οδήγησης της οποίας ζητήσατε ανανέωση λόγω επέκτασης ή επανέκδοση από απώλεια ή αντικατάσταση.
Αναζητήστε εδώ την έκδοση νέας άδειας οδήγησης.
Για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να εισάγετε σωστά τον παρακάτω τετραψήφιο αριθμό που εμφανίζεται και μετά να πατήσετε την [Αναζήτηση].